Káplár László, az ötvenévesen eltávozott újságíró kolléga, a jó barát, a jó ember nevének és emlékének fennmaradására jött létre 2005-ben a Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány. Az alapítvány célja: irodalmi és kulturális értékek megőrzése, védelme, a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, ápolása, az összmagyarság kulturális érdekeinek védelme, a magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, tehetséggondozás, a család támogatása.

A kulturális teljesítmények díjazására az alapítvány a névadó személye előtt tisztelegve létrehozta a Jó Ember Díjat, melyet évente egyszer ad ki a kuratórium döntése alapján.

A Káplár László Jó Ember Díjat minden évben egy olyan személy kapja meg, aki egyrészt becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, másrészt mindezen felül olyan tevékenységet végez, amellyel embertársainak ad jót, inspirációt, segítséget. Egyfajta „láthatatlan angyalként” megnyitja mások előtt a képzeletbeli ajtókat, kitapossa előttük az utat, segítve akár a szakmai kiteljesedésüket, akár az életkörülményeik vagy az egészségük javulását.

A díjátadás minden évben április végén történik meg a pécsváradi várban, a Zengőn nyíló bánáti bazsarózsa virágzásának idején. Káplár László és családja életében fontos szerepet játszott a természet, annak óvó szeretete. A virágba borult Zengőt mély tisztelettel keresték fel mindig. Ezért ehhez a természeti eseményhez kötődik a Jó Ember Díj átadásának ideje. A díj Judit Hagner, Németországban élő magyar származású szobrászművész alkotása.

A kuratórium tagjai: Bandi Szabolcs (elnök), Borsós Zsófia, Komlós Attila, Márkus István.

A döntéshozók testületét a kuratórium négy tagja, valamint az alapítványhoz szorosan kapcsolódó további hét személy alkotja.

Amennyiben egyetért az alapítványi célokkal és támogatni kívánja működését, kérjük, az

50800104-11096568

számú bankszámlaszámra utalja át azt a pénzösszeget, amellyel hozzájárul az alapítványhoz. A támogatási igazolást az összeg beérkezése után postafordultával megküldjük. (Közhasznú alapítványról van szó, így az adományozott összeg cég esetén a társaság adózás előtti eredményét csökkenti, vállalkozó és magánszemély esetében is van adókedvezmény – erről a támogatási igazolás ad tájékoztatást.)

A Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány kuratóriuma